Poklopac PP 97mm za kraft posudu 16oz (500ml), 50/1 (art.264)