Kraft poklopac 97mm za posudu 16oz (500ml), 50/1 (art.855)